Pokazy podczas ŚDM

Centralnym miejscem wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży będzie Kraków.

Zachęcamy, by w ramach przygotowania Pielgrzymów do przyjazdu, zorganizować w miejscowych kinach pokazy filmu “Bóg w Krakowie”.

Warto zaprosić swoich gości na seans! Nawet tych, którzy porozumiewają się w innych językach.

Film dostępny jest obecnie w 5 wersjach językowych:

-angielskiej,

-hiszpańskiej,

-portugalskiej,

-francuskiej

i włoskiej.

 

Ta pełna ciepła opowieść z uniwersalnymi historiami ludzkich losów z pewnością pomoże zbliżyć serce do Pana Boga i… znakomicie przedstawi Kraków, do którego niebawem się udadzą.

By uzyskać wszelką pomoc w zorganizowaniu seansu „Boga w Krakowie” dla uczestników Światowych Dni Młodzieży wystarczy skontaktować się z:

Kinga Zabawska
tel. +48 728 626 834 [7]
mail: kinga.zabawska@gmail.com

Film może być grany w praktycznie każdym kinie w Polsce. Potrzebny jest tylko kontakt, a Pani Kinga wszystko zorganizuje.